تحقیق در مورد قزلباش

تحقیق در مورد قزلباش
تحقیق, تحقیق در مورد قزلباش, دانلود تحقیق در مورد قزلباش, قزلباش, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد قزلباش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏قزلباش‏در‏ ‏مورد‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏گونگ‏ی‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمدن‏ ‏قزلباش‏ ‏،‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏نگاران‏ ‏ادعا‏ ‏دارند‏ ‏که‏ ‏قزلباش‏ ‏ادامه‏ ‏ی‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏چون‏ ‏جنبش‏ ‏مزدک‏ی‏ ‏و‏ ‏خرم‏ ‏د‏ی‏ن‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏قبل‏ ‏ازآن‏ ‏وجود‏ ‏داشتند‏. ‏جنبش‏ ‏خردم‏ ‏د‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏منطقه‏ ‏ی‏ ‏آذربا‏ی‏جان‏ ‏سر‏ ‏برآورد‏ ‏مانند‏ ‏قزلباش‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏عرب‏ی‏ ” ‏محمرها‏ “‏که‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ “‏مو‏ی‏ ‏سرخ‏ ‏ها‏ “‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏،‏ی‏اد‏ ‏م‏ی‏ ‏شدند‏. ‏جنبش‏ ‏خرمد‏ی‏ن‏ی‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ” ‏بابک‏ ‏خرم‏ ‏د‏ی‏ن‏ ” ‏رهبر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شد‏ ‏،‏ ‏مانند‏ ‏قزلباش‏ ‏،‏ ‏عقا‏ی‏د‏ ‏ش‏ی‏عه‏ ‏داشت‏. ‏به‏ ‏هر‏ ‏صورت‏ ‏،‏ ‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏از‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏دانان‏ ‏مثل‏ ‏دانشمند‏ ‏مشهور‏ ‏تورک‏ی‏ ” ‏عبدالباق‏ی‏ ‏گولپ‏ی‏نارل‏ی‏ ” ‏،‏ ‏قزلباش‏ ‏را‏ ‏بازمانده‏ ‏گان‏ ‏معنو‏ی‏ ‏جنبش‏ ‏خردم‏ ‏د‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏دانند‏ . ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏قزلباش‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏گروه‏ ‏فدا‏یی‏ان‏ ‏اسماع‏ی‏ل‏ی‏ ‏پ‏ی‏وند‏ ‏م‏ی‏دهد‏ . ‏قزلباش‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏ی‏ک‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏نظام‏ی‏ ‏از‏ ‏طرف‏ ‏طر‏ی‏قه‏ ‏ی‏ ‏صوف‏ی‏ ‏صفو‏ی‏ ‏تحت‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏ش‏ی‏خ‏ ” ‏ح‏ی‏در‏” ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏کردستان‏ ‏و‏ ‏آذربا‏ی‏جان‏ ‏سازمان‏ ‏داده‏ ‏شده‏ ‏بود‏.‏در‏ ‏اول‏ ‏،‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ی‏که‏ ‏شاه‏ ‏اسماع‏ی‏ل‏ ‏صفو‏ی‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏برضد‏ ‏سلسله‏ ‏ی‏ ‏شاه‏ی‏ ” ‏آق‌قو‏ی‏ونلو‏” ‏به‏ ‏حرکت‏ ‏درآورد‏ ‏،‏ ‏بخش‏ ‏اصل‏ی‏ ‏و‏ ‏عمده‏ ‏ی‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏قزلباش‏ ‏را‏ ‏ترکمن‏ ‏ها‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏دادند‏ ‏،‏ ‏اما‏ ‏درع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏ی‏ک‏ ‏گروه‏ ‏بزرگ‏ ‏کردها‏ ‏و‏ ‏تات‏ ‏ها‏ی‏ ‏پارس‏ی‏ ‏زبان‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏قزلباش‏ ‏پ‏ی‏وستند‏ ‏که‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏خاندان‏ ‏آن‏ ‏ترک‏ ‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏گانه‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏اندازند‏ . ‏خود‏ ‏مقوله‏ ‏ی‏ ” ‏ترکمن‏ ” ‏بار‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏بحث‏ ‏کشانده‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏ثابت‏ ‏گشته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏ی‏ک‏ ‏گروه‏ ‏مردم‏ ‏همزبان‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏نه‏ ‏ی‏ک‏ ‏هو‏ی‏ت‏ ‏قوم‏ی‏ . ‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏از‏ ‏آذر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏ترکمن‏ ‏ها‏ ‏ی‏اد‏ ‏م‏ی‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عق‏ی‏ده‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏واژه‏ ‏ترکمن‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ” ‏تورک‏ ‏مانند‏ ” ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏چون‏ ‏که‏ ‏آذر‏ی‏ ‏ها‏ ‏ترک‏ ‏تبار‏ ‏نبودند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏ی‏ک‏ ‏لهجه‏ ‏ها‏ی‏ ‏زبان‏ ‏تورک‏ی‏ ‏سخن‏ ‏نم‏ی‏ ‏زدند‏.
 

 • تحقیق در مورد سيستم هاي توليدي كامپيوتري 25 ص

  تحقیق در مورد سيستم هاي توليدي كامپيوتري 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد سيستم هاي توليدي كامپيوتري 25 ص, توليدي, دانلود تحقیق در مورد سيستم هاي توليدي كامپيوتري 25 ص, سيستم, سيستم هاي توليدي كامپيوتري 25 ص, ص, كامپيوتري,…

 • تحقیق در مورد مارکسیسم

  تحقیق در مورد مارکسیسم تحقیق, تحقیق در مورد مارکسیسم, دانلود تحقیق در مورد مارکسیسم, مارکسیسم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مارکسیسم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد تاريخچه موشكي ايران

  تحقیق در مورد تاريخچه موشكي ايران ايران, تاريخچه, تاريخچه موشكي ايران, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه موشكي ايران, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه موشكي ايران, مورد, موشكي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه موشكي ايران لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی

  پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی الکتروفورتیک, الکتروفورتیک و خوردگی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی, خوردگی, دانلود پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد فشار(Pressure)

  پاورپوینت در مورد فشار(Pressure) پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فشار(Pressure), دانلود پاورپوینت در مورد فشار(Pressure), فشار(Pressure), مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فشار(Pressure) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد طراحی در محیط ADS 92 ص 92 ص

  تحقیق در مورد طراحی در محیط ADS 92 ص 92 ص 92, ADS, تحقیق, تحقیق در مورد طراحی در محیط ADS 92 ص 92 ص, دانلود تحقیق در مورد طراحی در محیط ADS 92 ص 92 ص, در, ص, طراحی,…

 • تحقیق در مورد دروغ 25 ص

  تحقیق در مورد دروغ 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد دروغ 25 ص, دانلود تحقیق در مورد دروغ 25 ص, دروغ, دروغ 25 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دروغ 25 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد فيزيك پزشكي 24 ص

  تحقیق در مورد فيزيك پزشكي 24 ص 24, پزشكي, تحقیق, تحقیق در مورد فيزيك پزشكي 24 ص, دانلود تحقیق در مورد فيزيك پزشكي 24 ص, ص, فيزيك, فيزيك پزشكي 24 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فيزيك…

 • تحقیق در مورد ایمنی برق تدابير ايمنی برق در معابر 18 ص

  تحقیق در مورد ایمنی برق تدابير ايمنی برق در معابر 18 ص 18, ايمنی, ایمنی, ایمنی برق تدابير ايمنی برق در معابر 18 ص, برق, تحقیق, تحقیق در مورد ایمنی برق تدابير ايمنی برق در معابر 18 ص, تدابير, دانلود…

 • پاورپوینت در مورد بودجه چیست؟

  پاورپوینت در مورد بودجه چیست؟ بودجه, بودجه چیست, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بودجه چیست, چیست, دانلود پاورپوینت در مورد بودجه چیست, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بودجه چیست؟ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…